Værd at vide

Snorken

pexels-kampus-production-7556636

Snorken er et normalt fænomen, der kan optræde hos alle, specielt når de sover liggende på ryggen. Snorkelyden, der oftest er regelmæssig, fremkaldes af svingninger i den bløde gane eller ved tungeroden. 

Snorken kan være af kraftig styrke og til stor gene for ægtefælle og andre nært liggende, men kun i få tilfælde – for eksempel ved unormale tilstande i næse eller svælg – er lægelig behandling påkrævet.

 

Råd mod snorken

pexels-tim-samuel-6697268

Rådgivning er nyttig, men fjerner langt fra altid snorken. Følgende råd kan gives:

Ændre levevis (vægtreduktion, undgå alkohol før sovetid, undgå sovemedicin)

Sove i sideleje, bruge specialhovedpude eller ekstra hovedpuder samt tandskinner (Snoreban eller specialfremstillet tandskinne fra tandlæge).

Mere tvivlsom er effekten af :

plastikbøjle i næsebor (Nosovent)

næsedråber (Asonar)

Behandling af snorken

pexels-andrea-piacquadio-3768582

Behagelige høreværn til ægtefællen.

Undgå at sove på ryggen (læg en bold i lomme indsyet i ryggen på pyjamas eller lign.)

I nogle tilfælde kan operation hjælpe, man fjerner drøbel, noget af den bløde gane og/eller mandlerne.

Hvad er søvnapnø?

pexels-nataliya-vaitkevich-6837648

Søvnapnø betyder vejrtrækningspause under søvn. Under pauserne er der ingen luftpassage gennem svælget på grund af indre spærring fremkaldt af tungen, der falder tilbage og af svælgets vægge, der klapper sammen. 
En spærring kaldes også obstruktion, hvorfor tilstanden benævnes obstruktiv søvnapnø. Vejrtrækningspauserne afsluttes sædvanligvis med en kraftig snorkelyd som tegn på, at der atter er luftpassage. 

Hvad medfører søvnapnø?

pexels-andrea-piacquadio-3771069

Få og kortvarige vejrtrækningspauser er oftest betydningsløse. Søvnapnø bliver et problem, hvis hyppige og langvarige vejrtrækningspauser forstyrrer det normale søvnmønster og nedsætter iltforsyningen til kroppen.

Symptomer på søvnapnø

pexels-george-milton-7034619

Typiske tegn på søvnapnø er:

Uregelmæssig snorken med vejrtrækningspauser.

Træthed, lige så træt når man vågner, som da man gik i seng, evt. morgenhovedpine.

Uønskede søvnanfald under arbejde, læsning, møder, i trafikken, foran TV.

Uregelmæssig søvn med voldsomme bevægelser, nattesved, hyppig vandladning, opvågning med lufthunger eller mareridt.

Nedsat koncentrations- og indlæringsevne.

Nedsat sexuallyst.

 

Følgetilstande til søvnapnø

pexels-ketut-subiyanto-4473864

Personer med søvnapnø er ofte overvægtige og har øget risiko for forhøjet blodtryk og hjerte-kar sygdomme.

Undersøgelse for søvnapnø

Undersøgelsesprogrammet vil omfatte:

– klinisk interview og undersøgelse, udvidet vejrtrækningsundersøgelse og undersøgelse med pulsoximeter i hjemmet. Den kliniske forundersøgelse  varer ca. 30 min.

 

Pulsoximeteret (apparat, der løbende måler puls og iltmætning i blodet) og apparaturet der foretager udvidet vejrtrækningsundersøgelse, får du med hjem efter første undersøgelse. Der foretages hjemme måling natten igennem, hvorefter apparatet afleveres dagen efter.

I de fleste tilfælde kan diagnosen søvnapnø stilles ud fra sygehistorie, pulsoximetri-måling og udvidet vejrtrækningsmåling.

Behandling af søvnapnø

De fleste personer med middelsvær og svær søvnapnø kan behandles med kontinuerligt positivt luftvejstryk – CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). Et lille overtryk på omkring ti cm vandsøjle overføres fra en kompressor via en næsemaske til luftvejene, hvorved disse og specielt svælget holdes udspilet og åbent. På denne måde fjernes snorkelyd og vejrtrækningspauser, ligesom iltforsyning og søvnkvalitet sikres. Denne behandling skal gennemføres hver nat. Ofte oplever man at allerede efter den første nats behandling vågner man og er betydelig mere udhvilet og frisk end tidligere!

 

Viser undersøgelserne at du lider af søvnapnø hjælper vi dig i gang med CPAP-behandling det vil sige finder det behandlingstryk der fjerner dine vejrtrækningspauser.
Patientrettigheder

Som patient i sundhedsvæsenet har du en række rettigheder som bl.a. er fastlagt i Sundhedsloven.

Eksempler på patientrettigheder:

Ret til hurtig udredning

Frit sygehusvalg 
Udvidet frit sygehusvalg

Kørsel eller kørselsgodtgørelse

Aktindsigt

Klage og erstatning

 

Ved tvivl kan du altid kontakte Patientkontoret ved Region Nordjylland.

 

Patientkontoret kan kontaktes på: Patientkontor@rn.dk

Tlf.: 97 64 80 10

Telefontid

Mandag-fredag fra kl. 9.00-12.00


Adresse
Regionshuset
Niels Bohrsvej 30
9220  Aalborg Ø

 

Ventetid
Ventetider på behandling kan findes på www.esundhed.dk.